กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีกิจกรรมมากมายเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ เช่นการแต่งตัวเลียนแบบตัวละคร เรื่อง พระอภัยมณี  การประกวดผลงานประเภทต่างๆ การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และการแสดงของระดับชั้นต่างๆ

 

ผู้อำนวยการโอภาศ  วุฒิเศลา เป็นประธานในการเปิดงาน

 

มอบเกียรติบัตรนักเรียนมีผลงานประเภทต่างๆ

 

การแสดงของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ

 

 

ตัวแทนนางยักษ์

ขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด