พิธีถวายความอาลัย

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ได้จัดพิธีถวายความอาลัยส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช

ผู้อำนวยการกล่าวคำอาลัย